Once upon a time

Våren 2005 hittade Göran en lucka i taket. Nyfiket öppnades luckan och där uppe fanns en oinredd vind som var hem till några duvor. Bjälkarna var omsorgsfullt lagda för att skapa stabilitet åt taket och byggnaden, som stått där sedan början på 20-talet. Lite hö låg på golvet som sluttade kraftigt. Rymd, magi och förälskelse resulterade i Göteborgs häftigaste kontor. Den första januari 2007 flyttade 14 glada entreprenörer in på vinden, som visade sig ha varit ett höloft för ardennerhästarna som drog Apotekarnes dryckesvagnar

Bakgrund

Stadsdelen Gårda var i början av 1900-talet ett kraftcentrum och arbetarkvarter med inriktning på hantverk och industri.

Efter flera års byggande invigdes 1936 Apotekarnes Vattenfabrik ritad av Göteborgsarkitekten Folke Bensow. Här på Brygghuset startades en, på den tiden, storskalig produktion och på 1940-talet producerades sockerdricka och andra smaksatta mineraldrycker i stora mängder. Ca 70.000 flaskor i timmen kunde lastas ut på de väntande bilarna för vidare distribution till törstiga konsumenter.

Granne med Apotekarnes ligger, förutom Mölndalsån, även ett högt klocktorn som den dåvarande musikintresserade direktören Erik Magnus lät upprätta. Erik Magnus önskade också förse tornet med klockspelsmelodier och därför fick hans gode vän Willhelm Stenhammar 300 riksdaler för att komponera tre olika melodier. En för morgonen kl 08.00, en för middagen 13.00, en för kvällen 17.00, ett dåtida sätt att tidsindela och följa arbetsdagen. Än idag ljuder tonerna, men med vissa tidsförändringar.

Tre gånger har kommunägda Higabgruppen medverkat till ombyggnationer av Apotekarnes genom åren. Den senaste (Brew House) med inriktning mot främst musik, media och film. Andra angränsande näringar har också lockats hit då den gemensamma nämnaren för området är engagerat entreprenörskap i branscher där mötet mellan människor avgör framgångens storlek

Boka visning

Titel

ny text

Heading

test test

Heading

test test

Heading

test test